Regulamin

Przepisy ligi

Przepisy Ogólne ciąg dalszy

W miarę możliwości technicznych Organizator udostępnia drużynie zamykaną szatnię oraz możliwość skorzystania z prysznica. Osoba otrzymująca klucz do szatni ma obowiązek zwrócenia klucza Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej bezpośrednio po opuszczeniu szatni przez drużynę (najpóźniej 20 minut po meczu). Drużyna ma obowiązek pozostawienia po sobie czystej szatni.

 


Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: zdrowia i godności osobistej innych uczestników rozgrywek i nie naruszania dóbr materialnych i niematerialnych StrefaFutbolu.pl.

 


Na terenie obiektu, na którym rozgrywana jest liga obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz zakaz palenia papierosów (i innych używek).

 


Halowa piłka nożna jest grą bezkontaktową.

 


W sytuacjach nieprzewidzianych Organizator ma prawo odwołać kolejkę informując o tym kapitanów drużyn.

 


Mecz wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej bramek.

 


W przypadku równej ilości strzelonych bramek mecz kończy się wynikiem nierozstrzygniętym (remisem).

 


O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o pozycji decydują kolejno: bezpośrednie wyniki meczów pomiędzy drużynami, lepsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, losowanie. W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy o kolejności decyduje mała tabela (pomiędzy zainteresowanymi drużynami).

 


Bezpośrednio z EKSTRAKLASY spadają dwa ostatnie zespoły a drużyny, które zajmą miejsca 8, 9 i 10 grają mecz barażowy o pozostanie w EKSTRAKLASIE z drużynami, które w pierwszej lidze zajmą miejsca 3 , 4, 5. Pary barażowe 8-5, 9-4 i 10-3.

 


W pierwszej lidze mecze rozgrywane są w dwóch grupach. Po rundzie jesiennej drużyny z miejsc 1-6 tworzą grupę walczącą o awans do EKSTRAKLASY, a drużyny z miejsc 7-12 tworzą grupę walczącą o utrzymanie w pierwszej lidze. Punkty drużyn po rundzie jesiennej będą dzielone przez dwa (w zaokrągleniu w górę) i będą stanowić początkowy dorobek punktowy drużyny w rundzie wiosennej. Konto bramkowe drużyn jest zerowane. Klasyfikacje indywidualne i klasyfikacja Fair Play zachowają ciągłość. Bezpośredni awans do EKSTRAKLASY uzyskują drużyny z 1 i 2 miejsca, a drużyny, które zajmą miejsca 3, 4 i 5 grają mecz barażowy o awans do EKSTRAKLASY. Pary barażowe 3-10, 4-9, 5-8. W grupie grającej o utrzymanie w pierwszej lidze, cztery ostatnie drużyny spadają bezpośrednio do drugiej ligi, a drużyny z miejsc 8,7,6,5,4,3 (z grupy spadkowej) walczą o utrzymanie w meczu barażowym. Pary barażowe będą losowane w sposób następujący: 8,7 - miejsca trzecie drugich lig, 6,5 - miejsca czwarte drugich lig, 4,3 - miejsca piąte drugich lig .

 


W drugiej lidze mecze rozgrywane są w czterech grupach. Po rundzie jesiennej drużyny z miejsc 1-6 tworzą dwie grupy grające o awans do I LIGI, a drużyny z miejsc 7-12 tworzą grupy broniące się przed spadkiem do III LIGI. Grupy będą się łączyć odpowiednio A z C, B z D. Punkty drużyn po rundzie jesiennej będą dzielone przez dwa (w zaokrągleniu w górę) i będą stanowić początkowy dorobek punktowy drużyny w rundzie wiosennej. Konto bramkowe drużyn jest zerowane. Klasyfikacje indywidualne i klasyfikacja Fair Play zachowają ciągłość. Bezpośredni awans do I ligi uzyskują dwie pierwsze drużyny z grup walczących o awans, a drużyny, które zajmą miejsca 3,4,5 - zagrają baraże. Pary barażowe będą losowane w następujący sposób: miejsca trzecie - miejsca 8,7 pierwszych lig, miejsca czwarte - miejsca 6,5 pierwszych lig, miejsca piąte - 4,3 pierwszych lig. Z grup broniących się przed spadkiem do III ligi bezpośrednio spadają drużyny z miejsc 12,11,10,9, a drużyny z miejsc 8,7,6,5 - zagrają baraże. 17a. W trzeciej lidze - ilość awansów bezpośrednich i meczy barażowych będzie uzależniona od ilości trzecich lig. Pary barażowe będą losowane analogicznie do sposobu losowania w wyższych ligach

 


Przekładanie meczy


drużyna ma prawo do przełożenia meczu poprzez zawiadomienie organizatorów,

zgłoszenie organizatorom chęci przełożenia meczu jest możliwe najpóźniej do wtorku poprzedzającego najbliższą kolejkę

przełożenie meczu jest odpłatne i wynosi 200 zł - koszt przełożenia meczu pokrywa drużyna zgłaszająca potrzebę przełożenia spotkania,

zgłoszenie prośby przełożenia meczu wymaga (oprócz powiadomienia organizatorów) uiszczenia opłaty - prośby o przełożenie meczu bez uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane

na przełożenie meczu musi wyrazić zgodę kapitan drużyny przeciwnej,

przełożony mecz jest rozgrywany w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora,

nie rozegranie meczu we wskazanym terminie skutkuje przyznaniem walkowera,Walkowery


Każda drużyna ma prawo poddać mecz walkowerem,

Drużyna ma obowiązek zgłoszenia walkowera, najpóźniej w czwartek przed kolejką do Organizatorów, aby Organizatorzy mogli powiadomić drużynę przeciwną,

Oddanie meczu walkowerem obciążone jest karą finansową w wysokości 250 PLN / 350 PLN (odpowiednio: walkower zgłoszony / walkower niezgłoszony),

drugi walkower 300 PLN / 400 PLN (odpowiednio: walkower zgłoszony / walkower niezgłoszony)

Trzeci walkower jest równoznaczny z rezygnacją drużyny z gry w rozgrywkach. Ponowne wpisanie drużyny wymaga zgody Organizatorów i uiszczenia opłaty w wysokości 600 PLN

Warunkiem dopuszczenia drużyny do gry, która oddała mecz walkowerem jest uiszczenie opłaty.Drużyny grające w danym sezonie uzyskują pierwszeństwo gry w sezonie następnym.

 


Warunkiem potwierdzającym udział w sezonie następnym jest wpłacenie pierwszej raty za przyszły sezon (do 15 maja). Po upływie tej daty wszystkie drużyny są traktowane jak nowe drużyny i zaczynają rozgrywki od najniższego szczebla rozgrywek, o ile będzie wolne miejsce.

 
Przepisy szczegółowe

Mecz składa się z dwóch równych części po 20 minut każda z 5 minutową przerwą pomiędzy nimi (zegar nie jest zatrzymywany, poza sytuacjami kontuzji, itp.). Ostatnia minuta w drugiej połowie jest zatrzymywana, tzw. efektywny czas gry.

 


Po przerwie drużyny zamieniają się stronami boiska.

 


Drużyny grają po 5 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.

 


Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 3 zawodników każdej z drużyn.

 


Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.

 


Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.

 


Strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych drużyny.

 


Piłka z autu jest wybijana nogą (piłka obrysem musi dotykać linii bocznej).

 


Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne).

 


Drużyna ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.

 


Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego = zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie czekając na znak sędziego. Blokowanie wybicia piłki karane jest karą 2 minutową.

 


Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.

 


Rzuty wolne podyktowane za przewinienia w obrębie pola karnego wykonywane są z linii pola karnego, w tym również rzut karny.

 


Gra toczy się do gwizdka sędziego.

 


W sytuacjach wyjątkowych Organizator może nakazać powtórzenie meczu, w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanej drużyny.

 


Wniosek uzasadniający konieczność powtórzenia meczu zgłasza kapitan drużyny nie później niż 1 godzinę po zakończeniu spotkania wręczając go sędziemu lub organizatorowi (lub upoważnionemu przedstawicielowi organizatora). Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane.

 


Organizator informuje o decyzji o powtórzeniu (lub nie powtórzeniu) meczu najpóźniej na następnej kolejce.

 
STROJE PIŁKARSKIE


Drużyny ubrane są w kompletne stroje piłkarskie. Na komplet strojów składają się:


jednakowe koszulki, szorty i getry dla całej drużyny z widocznymi numerami na koszulkach

strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola

obuwie do piłki halowej

ochraniacze (dla bezpieczeństwa!) - opcjonalnie, ale zalecamyNa strojach nie można:


na strojach nie mogą się znajdować loga i reklamy innych lig

na strojach nie mogą znajdować się loga i reklamy firm / klubów / stowarzyszeń / i innych konkurencyjnych wobec StrefaFutbolu.pl oraz jej sponsorów / partnerów,

jeśli, któraś z drużyn pragnie zamieścić na strojach (lub w nazwie drużyny) logo / reklamę jakiejś firmy / klubu / stowarzyszenia / . musi otrzymać na to pisemną zgodę Organizatorów,Kapitan powinien mieć na ramieniu opaskę kapitańską.

 


W przypadku braku strojów dla nowych drużyn organizatorzy zapewniają narzutki.

 


Zawodnik nie może grać w szklanych okularach. Dopuszcza się grę zawodnika w okularach plastikowych.

 


Buty muszą mieć płaską podeszwę (tzw. halówki). Niedopuszczalna jest gra w innym obuwiu.

 


W rozgrywkach letnich, tzw. Summer Leauge rozgrywanych na boisku, a nie na hali dopuszcza się grę w małych korkach (na lód) - nie mogą to być, tzw. lanki.

 
SĘDZIOWIE

Sędziowie prowadzący zawody posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia zawodów

 


Sędziowie prowadzący zawody są czynnymi arbitrami MZPN lub sędziowali kiedyś w MZPN

 


Sędziowie są osobami nietykalnymi i podlegają szczególnej ochronie - jako dobro niematerialne StrefaFutbolu.pl

 


Uwagi kierowane pod adresem sędziów muszą być kulturalne i stonowane

 


Niedopuszczalne jest obrażanie i podważanie autorytetu sędziów w jakikolwiek sposób

 


Sędziowie są oceniani po meczu przez kapitanów drużyn, a noty są wpisywane do protokołu meczowego

 


Organizatorzy podczas trwania zawodów nie mogą interweniować w pracę sędziów, jeśli Ci nie zwrócą się z bezpośrednim pytaniem do organizatora

 


Na pracę sędziów można wnieść pisemną skargę do organizatorów, a jeśli sprawa jest błaha można przekazać ją ustnie

 


Za znieważanie sędziów zawodnik / kibic może zostać zawieszony w rozgrywkach (kary jak za czerwoną kartkę) lub wyrzucony z ligi

 


Sędziowie prowadzą zawody według niniejszego regulaminu i Podręcznika Arbitra stworzonego na użytek StrefaFutbolu.pl

 
KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE i FAIR PLAY


W każdej lidze (grupie) prowadzone są klasyfikacje: KRÓL SRZELCÓW, KRÓL ASYST, NAJLEPSZY BRAMKARZ,

 


Dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji przewidziane są nagrody - piłki halowe


KRÓL STRZELCÓW

KRÓL ASYST

NAJLEPSZY BRAMKARZDla pierwszych trzech drużyn w KLASYFIKACJI FAIR PLAY przyznawane są nagrody - zniżki na kolejny sezon


150 zł za I miejsce

100 zł za II miejsce

50 zł za III miejsceDrużyna, która w sezonie uzyska 60 punktów karnych i więcej będzie płacić w kolejnym sezonie wyższe wpisowe:


60 punktów i więcej - 100 zł większe wpisowe

70 punktów i więcej - 200 zł większe wpisowe

itd. 100 zł więcej za każde kolejne 10 punktów


KARY


Sędzia może ukarać zawodnika karą:


2 minut (po straconej bramce zawodnik powraca do gry),

5 minut (drużyna przez 5 minut gra w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek, zawodnik po upływie 5 minut może powrócić na boisko),

czerwoną kartką (równoznaczną z karą meczu dla zawodnika - drużyna przez 5 minut gra w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek - drużyna uzupełnia skład po upływie 5 minut innym zawodnikiem - jeśli nie ma innego zawodnika do końca meczu gra w osłabieniu).Trzecia kara 2 minutowa dla tego samego zawodnika jest równoznaczna z karą 5 minutową.

 


Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.


 


Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych karą 5 minut lub czerwoną kartką).

 


Gdy podyktowane kary czasowe dla zawodników obu drużyn miały charakter dyscyplinarny (nie za faul) to obie drużyny grają w osłabieniu do końca kary (nawet w przypadku zdobycia bramki)


 


Sędzia może ukarać karą czasową odłożoną, w przypadku gdy na boisku pozostałoby tylko 2 zawodników drużyny.

 


Kary czasowe o charakterze obligatoryjnym przewidziane są za:


wślizg - 2 minuty, 5 minut lub czerwona kartka

celowe zagranie piłki ręką - 2 minuty, 5 minut lub czerwona kartka

faul taktyczny, tzn. sfaulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję - 2 minuty, 5 minut lub czerwona kartka.brutalne zagranie - czerwona kartka,

 


uderzenie przeciwnika - czerwona kartka,


 


zachowanie prowokacyjne - czerwona kartka,

 


usiłowanie gry / gra pod wpływem alkoholu lub innych używek - czerwona kartka,


 


Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2 minut dla jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.

 


Bramkarz może blokować nogami strzał lub podanie piłki w obrębie pola karnego.

 


Jeżeli bramkarz podczas interwencji przekroczy linię pola karnego, tzn. "wyjedzie nogami" sędzia dyktuje rzut wolny (nawet w przypadku interwencji bez faulu) - kara według oceny sędziego.


 


Za wślizg zawodnika z pola w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny i karę 2 minut lub czerwoną kartkę dla zawodnika (jeżeli po rzucie karnym padnie bramka zawodnik powraca na boisko - nie dotyczy sytuacji, w której zawodnik otrzyma czerwoną kartkę).

 


Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik "przecina" tylko tor piłki.


 


Za obraźliwe gesty lub słowa, uderzenie przeciwnika (wywołanie, udział w bójce) zawodnik ukarany zostaje czerwoną kartką.

 


Kary za czerwone kartki:


Pierwsza - kara meczu, absencja w następnej kolejce i kara 150 PLN

Druga (i kolejne) - kara meczu, absencja w 2 następnych kolejkach oraz wpłacenie 300 PLNFundusze uzyskane za czerwone kartki pokryją wydatki na środki medyczne. Dokonanie wpłaty na cele medyczne jest warunkiem koniecznym dopuszczenia zawodnika do zawodów.

 


Sędzia jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania z meczu, w którym ukarał zawodnika(-ów) czerwoną kartką i przekazania go Organizatorom.

 


Organizator na pisemny wniosek kapitana drużyny może anulować czerwoną kartkę gdy w sposób ewidentny była ona pomyłką sędziego. Wniosek uzasadniający anulowanie czerwonej kartki zgłasza kapitan drużyny nie później niż do poniedziałku do godziny 18.00 - na adres mailowy: artur@strefafutbolu.pl Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane


 


Organizator na pisemny wniosek zawodnika ukaranego czerwoną kartką może zmniejszyć obligatoryjny wymiar kary. Wniosek uzasadniający zmniejszenie obligatoryjnego wymiaru kary zgłasza zawodnik ukarany czerwoną kartką nie później niż do dnia następnego do godziny 18.00 - na adres mailowy: artur@strefafutbolu.pl

 


Organizator podejmuje decyzję najpóźniej dzień przed meczem i powiadamia o decyzji zainteresowanych oraz umieszcza stosowną informację na stronie internetowej


 


Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę) gdy jego zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników rozgrywek oraz w przypadku łamania regulaminu rozgrywek oraz regulaminu obiektu, na którym rozgrywana jest liga. Drużyny są również odpowiedzialne za zachowanie swoich kibiców. W przypadku odwołania (lub braku możliwości przeprowadzenia zawodów) spowodowanego zachowaniem zawodnika / kibica - drużyna zostaje obciążona kosztami ponownego przeprowadzenia zawodów, nie mniejszymi niż 300 PLN.

 
INTERNET


Oficjalną stroną internetową ligi jest strona www.HalowaLiga.pl i www.AkademickaLiga.pl, lbf.pl, StrefaFutbolu.pl

 


Strona ligi jest jej wizytówką. Za wpisywanie obraźliwych sformułowań, atakowanie innych uczestników (zawodników, sędziów, kibiców, organizatorów, obsługi technicznej .) grozi sankcja wyrzucenia z rozgrywek. Organizator może również zablokować takiej osobie wejścia na stronę ligi.

 


Na stronie umieszczane są sprawy dotyczące ligi, a zwłaszcza wyniki i tabele, pomeczowe komentarze, ogłoszenia i reklamy sponsorów.


 


Drużyny (zawodnicy) grający w lidze nie mogą prowadzić stron konkurencyjnych wobec oficjalnej strony ligi, a w szczególności umieszczać tabel i wyników całej ligi, prowadzić obstawiania meczy, relacji z meczy oraz forum dla innych drużyn niż swoja własna.

 


Osoby grające w lidze, sędziowie (oraz za zgodą organizatorów - kibice) mogą wypowiadać się w pomeczowych komentarzach na stronie ligi


 


Każdy zawodnik otrzymuje login i hasło - warunkiem koniecznym jest podanie prawdziwego adresu e-mail, na który zostanie przesłany kod dostępu.

 


Na stronie pojawi się imię i nazwisko oraz nazwa drużyny zawodnika lub nick zawodnika.

 


Udostępnianie swojego loginu / hasła jest zabronione i skutkuje zakazem wypowiedzi na forum (zablokowaniem).

 


Umieszczanie komentarzy, które godzą w czyjekolwiek dobra stanowi złamanie zasad (nie stanowią zwyczajowo przyjętej formy krytyki / wypowiedzi), za które odbiera się czasowo lub dożywotnio dostęp do pisania komentarzy. Decyzję o zakazie logowania podejmują organizatorzy.


 


Osoby będące uczestnikami zawodów wyrażają zgodę na:


nagrywanie i rozpowszechnianie nagrań filmowych z własnym wizerunkiem,

robienie i rozpowszechnianie zdjęć z zawodów przeprowadzanych w ramach rozgrywek,

umieszczanie nagrań filmowych / zdjęć na stronie ligi oraz serwisach społecznościowych (w szczególności facebook, youtube, twitter, google+, itp.),

wykorzystanie w/w materiałów w celach reklamowych rozgrywek,

przeniesienie wszelkich praw autorskich w/w materiałów na Organizatorów


PRZEPISY KOŃCOWE


W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decydujące słowo należy do Organizatorów.

 


Zawodnicy / kibice nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej lub noszącej znamiona konkurencji w stosunku do StrefaFutbolu.pl. W przypadku złamania tego zakazu osoba dopuszczająca się tego zostaje bezzwłocznie wyrzucona z ligi. W takim przypadku organizatorzy mogą dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

 


Zawodnicy / kibice nie mogą reklamować działalności konkurencyjnej lub noszącej znamiona konkurencji w stosunku do StrefaFutbolu.pl (zakaz dotyczy zarówno działalności własnej jak i osób trzecich). W przypadku złamania tego zakazu osoba dopuszczająca się tego zostaje bezzwłocznie wyrzucona z ligi. W takim przypadku organizatorzy mogą dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.


 


Złamanie postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem / usunięciem zawodnika / drużyny z rozgrywek

 


Na kapitanie drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z niniejszymi przepisami. Kapitan jest zobowiązany dostarczyć organizatorom podpisany własnoręcznie przez wszystkich zawodników drużyny egzemplarz regulaminu przed pierwszym meczem. Nowi zawodnicy dopisywani w trakcie sezonu muszą zapoznać się z regulaminem, co poświadczają własnoręcznym podpisem przed przystąpieniem do pierwszego meczu.


 


Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników grających w lidze. Zawodnicy mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie.

 
ToTop